Beton towarowy - BETOR Toruń Bydgoszcz Grudziądz

BETON TOWAROWY

Beton towarowy w Betor Składy Budowlane Sp. z o.o. jest produkowany ze składników o najwyższej jakości, posiadających odpowiednie atesty i certyfikaty. Beton towarowy wytwarzany jest w nowoczesnych węzłach betoniarskich, sterowanych komputerowo. Sterowanie komputerowe pozwala na minimalizację tzw. wpływu „czynnika ludzkiego” na wytwarzany przez nas produkt. Wytwórnie Betor Składy Budowlane Sp. z o.o. wyposażone są w odpowiednie instalacje umożliwiające produkcję mieszanki betonowej w warunkach zimowych. Produkcja odbywa się w obiegu zamkniętym, co pozwala na zminimalizowanie uciążliwości dla środowiska.

W NASZEJ OFERCIE

Beton zwykły i konstrukcyjny

Podstawowe informacje na temat betonu, jego charakterystyka oraz klasy wytrzymałości.

Wylewki i posadzki

Wykorzystywany w budownictwie przemysłowym oraz w budownictwie handlowo-usługowym.

PORADY