Cement, wapno

Cement Biały

Cement biały jest stosowany do produkcji białych lub kolorowych suchych mieszanek, takich jak: tynki, kleje i zaprawy do spoinowania. Dzięki zastosowaniu takiego cementu w produkcji suchych zapraw otrzymujemy produkty o stabilnej i wysokiej jakości, które zapewniają niepowtarzalny efekt wizualny. Cement biały znajduje zastosowanie również w produkcji wyrobów lastryko, takich jak: płytki, parapety, stopnie schodowe. Jest on również doskonały do wytwarzania betonu, z którego produkowane są płyty, balkony, gzymsy, zdobienia, kostka brukowa i płyty chodnikowe, rzeźby. Użycie cementu białego do produkcji krawężników, poziomych znaków drogowych, barier średniej wielkości, okładzin i ramp w tunelach, dzięki właściwości odbijania światła, zwiększa bezpieczeństwo ruchu drogowego.

 

Cement workowany: STANDARD

Cement uniwersalny. Bardzo łatwo się urabia. Cechuje się dobrą kleistością. Znacznie ogranicza konieczność użycia wapna w zaprawach budowlanych. Przez optymalny czas zachowuje właściwości robocze świeżej mieszanki.
Zastosowania: beton zwykły, beton na fundamenty i stropy, zaprawy murarskie i tynkarskie, "chudy beton".


 

Cement workowany: EKSPERT

Cement do betonu o dużej wytrzymałości. Szybko wiąże. Jest łatwo urabialny. Pozwala na mniejszy udział cementu w mieszance w porównaniu z innymi cementami
Zastosowania: prefabrykaty wymagające wysokiej wytrzymałości (np. belki) i szybkiej rotacji form i szalunków (np. kręgi), elementy nawierzchni drogowych (np. kostka brukowa, płyty chodnikowe), beton na posadzki, podciągi, filary, etc. zaprawy murarskie i tynkarskie, "chudy beton".


Cement workowany: LEPO

Cement o wyjątkowych właściwościach, przeznaczony do przygotowania wysokiej jakości zapraw murarskich i tynkarskich. Nadaje zaprawom plastyczność większą niż zwyczajny cement. Pozwala uzyskać gładsze powierzchnie. Ma jaśniejszą barwę. Skraca czas prowadzonych prac. Nie wymaga dodawania wapna!
Zastosowania: murowanie ścian wewnętrznych i zewnętrznych, wykonywanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych, nakładanych ręcznie lub maszynowo, wykonywanie jastrychów, podłoży oraz warstw wyrównujących pod posadzki.

 

Cement workowany: SPECIAL

Doskonały cement do środowisk agresywnych. Odporny na wpływ czynników agresywnych chemicznie (agresję siarczanową i chlorkową). Zalety te umożliwiają wytwarzanie trwałych, odpornych szczelnych zapraw i betonów.
Zastosowania: betony na konstrukcje i elementy takie jak posadzki w obiektach przemysłowych i rolniczych, zbiorniki na ścieki, zbiorniki na kiszonki, płyty obornikowe, place parkingi.


Cement PORTLANDZKI

Cement portlandzki charakteryzuje szybki przyrost wytrzymałości, wysoka wytrzymałość w okresie początkowym, wysokie ciepło hydratacji oraz krótki czas wiązania. Cechy te nasilają się wraz ze wzrostem klasy wytrzymałości cementu.

CEM I 42,5 R  Cement portlandzki PN-EN 197-1

CEM I 52,5 R  Cement portlandzki PN-EN 197-1

Cement PORTLANDZKI z dodatkami

Cement portlandzki z dodatkami mineralnymi charakteryzuje umiarkowana wytrzymałość początkowa i umiarkowany lub wyższy przyrost wytrzymałości w późniejszym okresie twardnienia. Umiarkowane ciepło hydratacji ogranicza skurcz, a przedłużony czas wiązania sprzyja organizacji pracy. Dodatkowo bardzo dobra urabialność i podwyższona odporność na korozyjne działanie środowisk chemicznie agresywnych sprawiają, że cement ten jest spoiwem znanym, docenianym i powszechnie stosowanym.


CEM II/B-M (S-V) 42,5 N Cement portlandzki wieloskładnikowy PN-EN 197-1
CEM II/A-M (S-LL) 52,5 N Cement portlandzki wieloskładnikowy PN-EN 197-1
CEM II/B-V 42,5 N Cement portlandzki popiołowy PN-EN 197-1
CEM II/A-V 42,5 R  Cement portlandzki popiołowy PN-EN 197-1
CEM II/B-V 32,5 R  Cement portlandzki popiołowy PN-EN 197-1
CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R  Cement portlandzki wieloskładnikowy PN-EN 197-1
 

Cement SPECJALNY

Szczególnie godny uwagi ze względu na wyjątkowy skład mineralny. Produkt ten znajduje zastosowanie w betonach narażonych na korozyjne oddziaływanie środowisk agresywnych, w tym szczególnie siarczanów, jak również w betonach z udziałem kruszyw reaktywnych.

CEM I 42,5 N-HSR/NA "Kujawy" Cement posiada Aprobatę IBDiM jako cement specjalny do obiektów mostowych - AT/2004-04-1714
CEM III/A 32,5 N-LH/HSR/NA  Cement hutniczy PN-EN-197-1, PN-B-19707

Cement HUTNICZY

Cement hutniczy charakteryzuje niska wytrzymałość początkowa i wysoki przyrost wytrzymałości w długim okresie twardnienia. Niskie ciepło hydratacjii wydłużony czas wiązania ograniczają samonagrzew i skurcz betonu. Korzystny skład zapewnia wysoką odporność na agresję chemiczną, w tym korozję siarczanową oraz korozję alkaliczną betonu.

CEM III/A 42,5 N  Cement hutniczy PN-EN 197-1
CEM III/A 32,5 N-LH/HSR/NA  Cement hutniczy PN-EN-197-1, PN-B-19707

Wapno HYDRATYZOWANE

Zaprawy z wapnem, jeśli chodzi o trwałość konstrukcji murowej, charakteryzują się wieloma zaletami. Po pierwsze są bezpieczne w stosowaniu. Łączenie wapna z zaprawą cementową ma ponad stuletnią tradycję. Domy postawione kilkadziesiąt lat temu stoją do dziś. I mają się całkiem dobrze. Po drugie dodawanie wapna do zapraw ma tę zaletę, że zaprawy stają się bardziej elastyczne. Dzięki temu zaprawa cementowo-wapienna nie tylko łagodzi naprężenia, ale również odkształca się bez utraty przyczepności do podłoża, w sytuacji, kiedy dochodzi do ruchów liniowych murów powodowanych zmianami temperatury i wilgotności otoczenia. Po trzecie dodawanie wapna do zapraw pozwala na zwiększenie odległości pomiędzy dylatacjami. Jest to korzystne nie tylko dla wykonawcy, który szybciej buduje, ale również dla inwestora. W końcu mniejsze zużycie materiałów, to niższe koszty. Wapno zapewnia także zaprawie cementowej zdolność do samoleczenia mikrouszkodzeń, zwiększa jej przyczepność, plastyczność oraz więźliwość wody.