Cement


Cement jest podstawowym składnikiem, stosowanym do produkcji zapraw cementowych i betonowych. To hydrauliczne spoiwo, które wiąże ze sobą wszystkie składniki, wchodzące w skład różnych mieszanek betonowych lub zapraw murarskich. Jako składnik betonu był stosowany powszechnie w starożytnym Rzymie, jednak badania dowodzą, że używali go również Egipcjanie przy budowie piramid. Jest nieodzownym elementem każdej budowy.

Produkcja cementu zaczyna się w łamaczu (kruszarce), w której następuje rozdrobnienie wapienia oraz oddzielenie od gliny niepożądanych zanieczyszczeń w szlamowniku (odstojniku). Powstały materiał zostaje zmielony w młynie, po czym trafia do basenów na suszenie. Osuszony produkt kierowany jest do wypalenia w piecu cementowym, gdzie uzyskuje się klinkier cementowy. To on po zmieszaniu z gipsem i dodatkami, zostaje zmielony dając ostateczny produkt ? cement, który magazynowany jest w silosach.

Wartość cementu opiera się na jego właściwościach – czyli twardnieniu po zarobieniu go z wodą. W jego skład wchodzą pierwiastki dość powszechnie występujące w przyrodzie. To w dużej mierze tak zwane kopaliny naturalne, czyli wapień, wapień marglisty, margiel czy minerały ilaste. Uzyskuje się je w kopalniach odkrywkowych, położonych obok cementowni. Materiał z nich wydobyty ulega pokruszeniu oraz uśrednieniu. W dalszej kolejności jest on transportowany do pieca cementowego. Wydobycie i wstępna obróbka to etap kluczowy z punktu widzenia technologii produkcji, ponieważ tylko utrzymanie stałego składu surowca gwarantuje optymalną jakość najważniejszego składnika cementu jakim jest klinkier cementowy. Nowoczesna produkcja cementu jest związana w dużym stopniu z troską o środowisko naturalne oraz dążeniem do redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery, który wydziela się podczas produkcji podstawowego składnika cementu jakim jest klinkier portlandzki.

Rodzaje cementów


W ofercie posiadamy różne typy cementu. Najpopularniejsze z nich prezentujemy niżej:
Cement biały Cement biały jest stosowany do produkcji białych lub kolorowych suchych mieszanek, takich jak: tynki, kleje i zaprawy do spoinowania. Dzięki zastosowaniu takiego cementu w produkcji suchych zapraw otrzymujemy produkty o stabilnej i wysokiej jakości, które zapewniają niepowtarzalny efekt wizualny. Cement biały znajduje zastosowanie również w produkcji wyrobów lastryko, takich jak: płytki, parapety, stopnie schodowe. Jest on również doskonały do wytwarzania betonu, z którego produkowane są płyty, balkony, gzymsy, zdobienia, kostka brukowa i płyty chodnikowe, rzeźby. Użycie cementu białego do produkcji krawężników, poziomych znaków drogowych, barier średniej wielkości, okładzin i ramp w tunelach, dzięki właściwości odbijania światła, zwiększa bezpieczeństwo ruchu drogowego. biały cement
Cement workowany: STANDARD Cement uniwersalny. Bardzo łatwo się urabia. Cechuje się dobrą kleistością. Znacznie ogranicza konieczność użycia wapna w zaprawach budowlanych. Przez optymalny czas zachowuje właściwości robocze świeżej mieszanki.
Zastosowania: beton zwykły, beton na fundamenty i stropy, zaprawy murarskie i tynkarskie, „chudy beton”.
cement workowany standard
Cement workowany: EKSPERT Cement do betonu o dużej wytrzymałości. Szybko wiąże. Jest łatwo urabialny. Pozwala na mniejszy udział cementu w mieszance w porównaniu z innymi cementami
Zastosowania: prefabrykaty wymagające wysokiej wytrzymałości (np. belki) i szybkiej rotacji form i szalunków (np. kręgi), elementy nawierzchni drogowych (np. kostka brukowa, płyty chodnikowe), beton na posadzki, podciągi, filary, etc. zaprawy murarskie i tynkarskie, „chudy beton”.
cement workowany ekspert
Cement workowany: LEPO Cement o wyjątkowych właściwościach, przeznaczony do przygotowania wysokiej jakości zapraw murarskich i tynkarskich. Nadaje zaprawom plastyczność większą niż zwyczajny cement. Pozwala uzyskać gładsze powierzchnie. Ma jaśniejszą barwę. Skraca czas prowadzonych prac. Nie wymaga dodawania wapna!
Zastosowania: murowanie ścian wewnętrznych i zewnętrznych, wykonywanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych, nakładanych ręcznie lub maszynowo, wykonywanie jastrychów, podłoży oraz warstw wyrównujących pod posadzki.
cement lepo
Cement workowany: SPECIAL Doskonały cement do środowisk agresywnych. Odporny na wpływ czynników agresywnych chemicznie (agresję siarczanową i chlorkową). Zalety te umożliwiają wytwarzanie trwałych, odpornych szczelnych zapraw i betonów.
Zastosowania: betony na konstrukcje i elementy takie jak posadzki w obiektach przemysłowych i rolniczych, zbiorniki na ścieki, zbiorniki na kiszonki, płyty obornikowe, place parkingi.
cement special
Cement PORTLANDZKI Cement portlandzki charakteryzuje szybki przyrost wytrzymałości, wysoka wytrzymałość w okresie początkowym, wysokie ciepło hydratacji oraz krótki czas wiązania. Cechy te nasilają się wraz ze wzrostem klasy wytrzymałości cementu. cement portlandzki
Cement PORTLANDZKI z dodatkami Cement portlandzki z dodatkami mineralnymi charakteryzuje umiarkowana wytrzymałość początkowa i umiarkowany lub wyższy przyrost wytrzymałości w późniejszym okresie twardnienia. Umiarkowane ciepło hydratacji ogranicza skurcz, a przedłużony czas wiązania sprzyja organizacji pracy. Dodatkowo bardzo dobra urabialność i podwyższona odporność na korozyjne działanie środowisk chemicznie agresywnych sprawiają, że cement ten jest spoiwem znanym, docenianym i powszechnie stosowanym. cement portlandzki z dodatkami
Cement SPECJALNY Szczególnie godny uwagi ze względu na wyjątkowy skład mineralny. Produkt ten znajduje zastosowanie w betonach narażonych na korozyjne oddziaływanie środowisk agresywnych, w tym szczególnie siarczanów, jak również w betonach z udziałem kruszyw reaktywnych. cement specjalny
Cement HUTNICZY Cement hutniczy charakteryzuje niska wytrzymałość początkowa i wysoki przyrost wytrzymałości w długim okresie twardnienia. Niskie ciepło hydratacjii wydłużony czas wiązania ograniczają samonagrzew i skurcz betonu. Korzystny skład zapewnia wysoką odporność na agresję chemiczną, w tym korozję siarczanową oraz korozję alkaliczną betonu. cement hutniczy

 

Dostawa


Wszystkie produkty składów budowlanych Betor dostępne są bezpośrednio w placówkach firmy w Toruniu, Bydgoszczy i Grudziądzu.

Ponadto świadczymy usługi odpłatnego transportu:
Toruń – samochód dostawczy do 1,5 tony
Bydgoszcz – samochód dostawczy Fiat Fiorino na drobniejsze materiały
Grudziądz – samochód dostawczy Fiat Fiorino na drobniejsze materiały


Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą cementu. Posiadamy duży wybór także innych materiałów budowlanych. Wszystko czego potrzebujesz kupisz u nas w jednym miejscu. W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.