Mieszanka betonowa, która dostarczana jest na budowę posiada określoną konsystencję, zgodną z zamówieniem. Na budowie nie wolno samemu dodawać do niej wody, ani pozwalać na to wykonawcy! Takie zabiegi prowadzą do zmiany parametrów i właściwości mieszanki, w wyniku czeku niszczymy produkt, który zamówiliśmy i zwalniamy z odpowiedzialności za niego firmę, która nam go dostarczyła.

Rozrzedzenie mieszanki betonowej

Jeżeli zajdzie potrzeba rozrzedzenia mieszanki betonowej można wykonać to wyłącznie poprzez wymieszanie jej z przeznaczonymi do tego środkami chemicznymi – superplastyfikatorami. Taką czynność może wykonać wyłącznie producent!

Dolewanie wody do betonu – nie wolno tego robić!

Jeśli zależy nam na uzyskaniu bardziej ciekłej postaci betonu, to absolutnie nie wolno w tym celu dolewać do niego wody. W taki sposób doprowadzamy do zwiększenia wartości wskaźnika w/c, czyli wody do cementu, a w konsekwencji właściwości betonu są znacznie gorsze.

Dlaczego nie wolno dolewać wody do betonu?

Dolanie wody do betonu skutkuje jego niższą wytrzymałością po stwardnieniu, wzrasta jego nasiąkliwość oraz porowatość, beton staje się mniej mrozoodporny, spada jego wytrzymałość na działanie środowisk korozyjnych, a ponadto wskazuje gorsze warunki ochrony stali. Jeżeli zostanie dolana woda do mieszanki betonowej, zachodzi ryzyko, że beton nie osiągnie założonej klasy wytrzymałości

Niekorzystne zjawiska, jakie zachodzą po dodaniu wody do mieszanki betonowej:

  • Wiązanie mieszanki następuje zdecydowanie wolniej, można zaobserwować również, że poziom wytrzymałości rośnie zdecydowanie wolniej.
  • Bleeding – jeśli w mieszance jest nadmiernie dużo wody, to wydostaje się ona na powierzchnię elementu, który jest betonowany.
  • Segregacja – jeśli dodamy więcej wody, niż przewidziano w recepturze mieszanki, doprowadzimy do segregacji jej składników.
  • Pojawianie się rys – na początku beton jest zdecydowanie bardziej podatny na powstawanie rys, w wielu przypadkach okazuje się, że zarówno ich wielkość, jak i szerokość są elementem, którego nie można zaakceptować ze względów wizualnych lub estetycznych.
  • Poziom wytrzymałości – po dodaniu wody końcowa wytrzymałość betonu jest zdecydowanie niższa niż ta, jaka była projektowana. Jeśli przykładowo dolejemy 20 litrów wody do 1 m3betonu, to poziom wytrzymałości może być mniejszy nawet o 50%.
  • Wyższy poziom ścieralności – powierzchnia betonu wyróżnia się znacznie mniejszym poziomem odporności na ścieranie. Będzie niewielka nawet przy uwzględnieniu jedynie ruchu pieszego, w konsekwencji może dochodzić do pylenia powierzchniowego.
  • Rozwarstwienie – dochodzi do odspajania się górnej warstwy mieszanki od tych, które znajdują się poniżej, jeśli w górnej znalazło się nadmiernie dużo wody.
  • Trwałość – słaby beton, o niskim poziomie wytrzymałości, na którym powstają rysy, nie będzie stanowił odpowiedniego zabezpieczenia dla zbrojenia. Wzrasta więc również ryzyko korozji zbrojenia, w związku z czym elementy te mogą przedwcześnie niszczeć.