Pamiętaj, że na teren Twojej budowy dojeżdżać będzie ciężki sprzęt – wypełniona betonomieszarka waży nawet 32 tony. Dlatego, żeby specjalistyczne pojazdy mogły swobodnie wjechać na Twoją posesję musisz zapewnić im odpowiednią drogę dojazdową.

Szerokość drogi

Szerokość drogi 5m to absolutne minimum, najlepiej jednak, żeby droga miała 6-7 metrów szerokości. Przy takiej szerokości kierowca ciężarówki, czy betonomieszarki będzie mógł swobodnie i bezpiecznie manewrować pojazdem.

Utwardzenie drogi do posesji

Aby samochody ciężarowe nie zapadały się i nie zakopywały, droga dojazdowa do posesji musi być odpowiednio utwardzona. Wyciągniecie załadowanej betonomieszarki to zadanie wcale nie łatwe, nie mówiąc o możliwości przewrócenia się ciężarówki, co stanowi już bardzo duże zagrożenie dla życia i zdrowia, dlatego lepiej zawczasu oszczędzić sobie stresów i dobrze przygotować drogę dojazdową.
Drogę można utwardzić za pomocą gruzu, który gromadzi się podczas naszej budowy, można również ułożyć płyty betonowe lub wylać prowizoryczną drogę.
Przy większej budowie warto ułożyć geowłókninę i dopiero wylać na nią beton lub ułożyć inny materiał. Geowłóknina odprowadzi nam wilgoć, dzięki czemu droga nie będzie się zapadać po każdym deszczu.

Pozwolenie na wjazd betonomieszarki

Czasami w okolicy naszej budowy, szczególnie na osiedlowych drogach możemy spotkać się z zakazem wjazdu ciężkiego sprzętu. Wówczas konieczne jest wystąpienie do odpowiedniego organu, zarządzającego konkretną drogą, o pozwolenie na wjazd. Takie pozwolenie wydawane jest na wjazd jednorazowy lub na dany okres czasu. Kierowca betonomieszarki lub ciężarówki będzie musiał posiadać specjalną przepustkę do okazania w razie kontroli.
W przypadku, jeśli droga zostanie uszkodzona, koszt jej naprawy spoczywa na inwestorze.