Zamówienie pompy do betonu – jak się przygotować?

Pompa do betonu jest do urządzenie zbudowane na podwoziu samochodowym pozwalające dostarczyć ciekły beton do trudno dostępnych miejsc w bardzo szybki i bezpieczny sposób.

Pompy do betonu przydadzą się w następujących sytuacjach:

  • kiedy nie mamy możliwości podjechania gruszką z betonem towarowym do miejsca wylewania
  • kiedy wylewka betonowa jest na najwyższej kondygnacji
  • kiedy występuje potrzeba wylewania betonu w partiach lub na wielu powierzchniach
  • gdy układ pomieszczeń jest skomplikowany i nie ma dojścia dla dużego sprzętu

 

Wybór pompy o odpowiednim zasięgu

Aby beton z wykorzystaniem pomp był dostarczany w optymalny sposób, konieczne jest wybranie urządzenia dostosowanego do konkretnych zadań, jakie mają zostać przez nie zrealizowane. W tym wypadku najważniejsze jest dobranie odpowiedniej długości wysięgnika w taki sposób, aby nie był on zbyt krótki. Oszacowanie tej długości nie jest skomplikowane w przypadku łatwiejszych projektów, jak budowa domów jednorodzinnych czy przeprowadzanie prac fundamentowych. Zdecydowanie bardziej skomplikowane jest to w przypadku realizacji dużych projektów, gdy budowa znajduje się np. w centrum intensywnie zabudowanego miasta.

Należy ocenić dystans między najbardziej odległym punktem, w którym wpompowany ma być beton, a planowanym miejscem rozstawienia pompy. To niezwykle istotne, aby pracy mogły być przeprowadzone kompleksowo. Przestawienie samej pompy bywa niemożliwe, gdyż jest to urządzenie znacznych rozmiarów, które potrzebuje odpowiedniej ilości miejsca i stabilnego podparcia.

Odpowiednie rozstawienie

W czasie swojej pracy pompa musi być właściwie podparta. Konieczne jest znalezienie płaskiego fragmentu terenu, na którym będzie można ją odpowiednio zainstalować. Jest to kwestia bezpieczeństwa dla pracowników, jak również dążenie do unikania strat materiałowych, które mogą się pojawić na skutek wylewania się betonu, gdy urządzenie nie zostanie właściwie ustawione.

Jeśli nie uda się nam zmieścić pompy do betonu na naszej budowie, niestety konieczne będzie nieco większe zaangażowanie pracowników. Będzie to praca stosunkowo ciężka, bo wiążąca się z koniecznością ręcznego wylewania betonu np. na fundamenty. Warto więc już na samym początku upewnić się, czy urządzenie będzie mogło swobodnie wjechać na teren budowy. Jeśli tak, to z pewnością znacząco przyspieszy to wykonanie prac.

Uwaga na linie elektryczne!

Oprócz zapewnienia odpowiedniej powierzchni stabilnego podłoża, koniecznie należy zwrócić uwagę na napowietrzne linie elektryczne. Minimalna odległość wysięgnika pompy od linii elektrycznej to 5 metrów, jeżeli zostanie przekroczona ta odległość grozi to powstaniem łuku elektrycznego, a w konsekwencji porażeniem prądem osób pracujących na budowie.