Oferujemy usługi betonomieszarkami o pojemności do 8 m3

Dysponujemy pompami do betonu o zasięgu od 24 m do 52 m i pompo-gruszkami o zasięgu od 24 do 28 m

Świadczymy usługę dostaw materiałów budowlanych na budowę samochodami o ładowności od 1 tony do 28 ton.

Wykwalifikowani kierowcy dostarczą bezpiecznie zakupione przez Państwa towary zawsze na czas i zawsze po konkurencyjnych cenach.

Etapy dostawy:

Etap I: Przygotowanie na budowie

 • uruchomienia systemów dostarczania/układania betonu
 • przygotowania deskowania z uwzględnieniem stosowania środków zmniejszania przyczepności
 • sprawdzenie zbrojenia
 • sprawdzenie deskowania (mocowanie, szczelność, dopuszczalne ciśnienie)
 • dostarczenie narzędzi do zagęszczania (wibratory itd.) oraz do wykończenia (belki , zacieraczki)

Etap II: Dostarczanie

 Jeżeli beton jest dostarczany samochodami, należy uwzględnić następujące dodatkowe czynniki:

 • czas dostarczania (warunki ruchu drogowego, możliwe korki itp.)
 • określenie niezbędnych obrotów mieszalnika na betonowozie w czasie transportu
 • nie pozostawiać betonowozu wystawionego na działanie słońca w czasie postoju/oczekiwania
 • dla betonu samozagęszczalnego (SCC) określić maksymalną ilość be­tonu w betonowozie
 • nie dodawać wody lub dodatkowej porcji domieszki, jeżeli nie jest to określone
 • wymieszać starannie przed rozładunkiem (1 minuta na mbetonu) 

Etap III: Układanie

Beton jest na ogół układany w ograniczonym i określonym czasie. Następujące czynniki mają wpływ na tę operację, która jest krytyczna dla jakości betonu w konstrukcji:

 • sprawdzenie dokumentu dostawy
 • użycie właściwego sprzętu (wibratory itd.)
 • unikanie nadmiernego okresu do czasu wbudowania
 • ciągłe układanie i zagęszczanie
 • powtórne zagęszczenie przy dużych objętościach
 • należy podjąć odpowiednie środki w przypadku przerw w układaniu
 • wykonać konieczne prace wykończeniowe (kontrola końcowa)

Etap IV: Pielęgnacja

Odpowiednia i prawidłowo wykonana pielęgnacja ma podstawowe znaczenie dla uzyskania stałej i odpowiedniej jakości betonu. Na jej skuteczność maja wpływ następujące czynniki:

 • ochrona przed skrajnymi warunkami pogodowymi (działanie słońca, wiatru, deszczu, mrozu itd.)
 • po zakończeniu układania ochrona przed wstrząsami i wibracją
 • stosowanie firmowych środków pielęgnacji
 • przykrycie folią lub matami przeciwmrozowymi
 • utrzymanie w stanie wilgotnym i nawilżenie, gdy niezbędne
 • zastosowanie okresu pielęgnacji odpowiedniego do temperatury

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!