Beton towarowy


Beton towarowy w Betor Składy Budowlane Sp. z o.o. jest produkowany ze składników o najwyższej jakości, posiadających odpowiednie atesty i certyfikaty. Beton towarowy wytwarzany jest w nowoczesnych węzłach betoniarskich, sterowanych komputerowo. Sterowanie komputerowe pozwala na minimalizację tzw. wpływu „czynnika ludzkiego” na wytwarzany przez nas produkt.

Wytwórnie Betor Składy Budowlane Sp. z o.o. wyposażone są w odpowiednie instalacje umożliwiające produkcję mieszanki betonowej w warunkach zimowych. Produkcja odbywa się w obiegu zamkniętym, co pozwala na zminimalizowanie uciążliwości dla środowiska.

Nasza oferta


Beton zwykły i konstrukcyjny

Podstawowy podział rodzajów betonu: beton zwykły - beton o uziarnieniu kruszywa > 8mm o gęstości zwykły w stanie suchym > 2000 kg/m3, ale  nie przekraczającej 2600 kg/m3 beton ciężki - beton o gęstości w stanie suchym większej niż ciężki 2600 kg/m3...

Wylewki i posadzki

Beton posadzkowy wykonujemy na specjalne zamówienie Klienta. W celu uzgodnienia szczegółów zapraszamy do skontaktowania się z naszymi wykwalifikowanymi pracownikami.

Porady


Jak przewozić beton?

Oferujemy usługi betonomieszarkami o pojemności do 8 m3 Dysponujemy pompami do betonu o zasięgu od 24 m do 52 m i pompo-gruszkami o zasięgu od 24 do 28 m Świadczymy usługę dostaw materiałów budowlanych na budowę samochodami o ładowności od 1 tony do 28...

Jak zamówić beton?

Przy zamawianiu betonu, powinni Państwo podać następujące informacje: ilość [m3] termin dostawy klasę wytrzymałości klasę konsystencji (stopień płynności mieszanki) maksymalny wymiar ziaren kruszywa [mm] klasy ekspozycji lub innych parametrów wpływających...

Pielęgnacja betonu towarowego

Pielęgnacja betonu jest niezbędnym i jakże często zaniedbywanym lub wręcz całkowicie pomijanym procesem technologicznym, gwarantującym uzyskanie projektowanej wytrzymałości oraz trwałości betonu w konstrukcji. Pielęgnacja ma na celu: zapewnienie...

Beton – dowiedz się więcej


Beton często nazywany jest sztucznym kamieniem ze względu na swoją trwałość i twardość. To specjalny kompozyt, który powstaje ze zmieszania spoiwa (cementu) i wypełniacza (kruszywa) oraz ewentualnych domieszek, które nadają mu pożądane cechy. Ostatnim elementem betonu jest woda. Materiał ten został wynaleziony i stosowany na masową skalę w budownictwie w Asyrii, potem z powodzeniem stosowano go również w starożytnym Rzymie, gdzie dodatkowym wzmacniano go popiołem wulkanicznym, nadającym wodoodporność. Umocnił się jako materiał budowlany w XIX wieku, gdy wynaleziono cement portlandzki.

Obecnie beton jest jednym z najbardziej popularnych materiałów budowlanych. Jego szerokie zastosowanie zawdzięcza bardzo dobrym parametrom. Stosuje się go między innymi podczas budowania fundamentów, stropów oraz podłóg. Najważniejszą cechą betonu jest jego wytrzymałość. Wiąże się ona z wielkością naprężeń ściskających, które może przenieść. Opisuje ją klasa betonu, oznaczona symbolem literowo-liczbowym (np. C8/10), gdzie liczby po literze C oznaczają wymaganą dla danej klasy minimalną wytrzymałość na ściskanie, określoną na próbkach kontrolnych. Producenci oferują szeroką gamę rodzajów betonu w zależności od kryterium, jakie się przyjmuje. Wyznacznikiem może być gęstość pozorna (beton ciężki, zwykły oraz lekki), rodzaj użytego spoiwa (cementowy, gipsowy, wapienny), rodzaj kruszywa (żwirobeton, żużlobeton, gruzobeton, keramzytobeton oraz trocinobeton), czy też struktura (zwarty, półzwarty, jamisty, komórkowy. Beton towarowy Betor posiada wszystkie odpowiednie atesty i certyfikaty. Wytwarzany jest w nowoczesnych węzłach betoniarskich, sterowanych komputerowo. Odpowiednie instalacje umożliwiające produkcję mieszanki betonowej także w warunkach zimowych. Produkcja odbywa się w obiegu zamkniętym, co pozwala na zminimalizowanie uciążliwości dla środowiska.

Beton towarowy


Skontaktuj się z naszym sprzedawcą

Toruń

Formularz kontaktowy (Toruń)

Bydgoszcz

Formularz kontaktowy (Bydgoszcz)

Grudziądz

Formularz kontaktowy (Grudziądz)

Maszyny do transportu i podawania betonu – wymagania minimalne BHP