Beton towarowy
Toruń, Bydgoszcz, Grudziądz


Beton towarowy w Betor Składy Budowlane Sp. z o.o. jest produkowany ze składników o najwyższej jakości, posiadających odpowiednie atesty i certyfikaty. Beton towarowy wytwarzany jest w nowoczesnych węzłach betoniarskich, sterowanych komputerowo. Sterowanie komputerowe pozwala na minimalizację tzw. wpływu „czynnika ludzkiego” na wytwarzany przez nas produkt.

Wytwórnie Betor Składy Budowlane Sp. z o.o. wyposażone są w odpowiednie instalacje umożliwiające produkcję mieszanki betonowej w warunkach zimowych. Produkcja odbywa się w obiegu zamkniętym, co pozwala na zminimalizowanie uciążliwości dla środowiska.

Nasza oferta


Beton zwykły i konstrukcyjny

Podstawowy podział rodzajów betonu: beton zwykły - beton o uziarnieniu kruszywa > 8mm o gęstości zwykły w stanie suchym > 2000 kg/m3, ale  nie przekraczającej 2600 kg/m3 beton ciężki - beton o gęstości w stanie suchym większej niż ciężki 2600 kg/m3 beton lekki - beton...

Wylewki i posadzki

Beton posadzkowy wykonujemy na specjalne zamówienie Klienta. W celu uzgodnienia szczegółów zapraszamy do skontaktowania się z naszymi wykwalifikowanymi pracownikami.

Porady


Nie dolewaj wody do betonu i nie pozwól na to innym!

Mieszanka betonowa, która dostarczana jest na budowę posiada określoną konsystencję, zgodną z zamówieniem. Na budowie nie wolno samemu dodawać do niej wody, ani pozwalać na to wykonawcy! Takie zabiegi prowadzą do zmiany parametrów i właściwości mieszanki, w wyniku...

Beton – dowiedz się więcej


Beton często nazywany jest sztucznym kamieniem ze względu na swoją trwałość i twardość. To specjalny kompozyt, który powstaje ze zmieszania spoiwa (cementu) i wypełniacza (kruszywa) oraz ewentualnych domieszek, które nadają mu pożądane cechy. Ostatnim elementem betonu jest woda. Materiał ten został wynaleziony i stosowany na masową skalę w budownictwie w Asyrii, potem z powodzeniem stosowano go również w starożytnym Rzymie, gdzie dodatkowym wzmacniano go popiołem wulkanicznym, nadającym wodoodporność. Umocnił się jako materiał budowlany w XIX wieku, gdy wynaleziono cement portlandzki.

Obecnie beton jest jednym z najbardziej popularnych materiałów budowlanych. Jego szerokie zastosowanie zawdzięcza bardzo dobrym parametrom. Stosuje się go między innymi podczas budowania fundamentów, stropów oraz podłóg. Najważniejszą cechą betonu jest jego wytrzymałość. Wiąże się ona z wielkością naprężeń ściskających, które może przenieść. Opisuje ją klasa betonu, oznaczona symbolem literowo-liczbowym (np. C8/10), gdzie liczby po literze C oznaczają wymaganą dla danej klasy minimalną wytrzymałość na ściskanie, określoną na próbkach kontrolnych. Producenci oferują szeroką gamę rodzajów betonu w zależności od kryterium, jakie się przyjmuje. Wyznacznikiem może być gęstość pozorna (beton ciężki, zwykły oraz lekki), rodzaj użytego spoiwa (cementowy, gipsowy, wapienny), rodzaj kruszywa (żwirobeton, żużlobeton, gruzobeton, keramzytobeton oraz trocinobeton), czy też struktura (zwarty, półzwarty, jamisty, komórkowy. Beton towarowy Betor posiada wszystkie odpowiednie atesty i certyfikaty. Wytwarzany jest w nowoczesnych węzłach betoniarskich, sterowanych komputerowo. Odpowiednie instalacje umożliwiające produkcję mieszanki betonowej także w warunkach zimowych. Produkcja odbywa się w obiegu zamkniętym, co pozwala na zminimalizowanie uciążliwości dla środowiska.

Beton towarowy


Skontaktuj się z naszym sprzedawcą

Toruń

KIEROWNIK DZ. SPRZEDAŻY
tel: 600 470 602
SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY
tel: 600 470 608
e-mail: torun@betor.pl

Formularz kontaktowy (Toruń)

  Bydgoszcz

  KIEROWNIK DZ. SPRZEDAŻY
  tel: 600 470 618
  SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY
  MATERIAŁÓW
  tel: 600 470 631
  e-mail: bydgoszcz@betor.pl
  SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY
  BETONU
  tel: 600 470 620
  e-mail: a.tyburek@betor.pl

  Formularz kontaktowy (Bydgoszcz)

   Grudziądz

   KIEROWNIK DZ. SPRZEDAŻY
   tel: 600 470 640
   SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY
   tel: 600 470 641
   e-mail: grudziadz@betor.pl

   Formularz kontaktowy (Grudziądz)

    Maszyny do transportu i podawania betonu – wymagania minimalne BHP